Op 24 april start de voor-inschrijving van editie 2022. Let op: inschrijving kan alleen via deze voor-inschrijving tot uiterlijk zaterdag 11 juni 23.59 uur via deze website. Op de wedstrijddag zelf kun je dit jaar niet meer na-inschrijven.

Lees onderstaande informatie goed door. Bij inschrijving ga je akkoord met de algemene voorwaarden. In onze privacyverklaring kun je lezen hoe wij omgaan met persoonsgegevens en met welk doel.

Via het controleformulier kun je zelf controleren of je correct staat ingeschreven.

 

Kosten per afstand

– 1 km jeugdloop: € 3,00

– 5 km: € 9,00

– 10 km: € 10,00

Betaling voor-inschrijving vindt plaats via IDEAL. Na voor-inschrijven vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats als de loop onverhoopt niet mocht doorgaan of indien je later besluit, om welke reden dan ook, niet deel te nemen aan de Keppelrun.

 

Wat je krijgt

– unieke herinneringsmedaille 13e Keppelrun 2022

– startnummer en tag* voor tijdregistratie

– 20% kortingsbon van Slaapspecialist Drempt

– voucher voor een gratis golfclinic bij de Keppelse Golfclub

– kortingsvoucher t.w.v. € 15,- van Run2Day

– finishfoto + certificaat

– video van jouw eigen finish

– gratis entree openluchtzwembad Hessenbad op 12 juni, op vertoon van je startbewijs

* De tag voor tijdsregistratie bevestig je aan je schoen en moet direct na de finish worden ingeleverd. Mocht je dat vergeten, dan kun je deze tot en met 30 juni 2022 opsturen naar het volgende adres: Schoolstraat 7, 6997 AK Hoog-Keppel. Bij het niet inleveren van de chip zal eenmalig € 7,50 in rekening worden gebracht.

 

Inschrijven teamloop

Je kunt je als team opgeven, bestaande uit 3 tot 4 lopers. Teamleden schrijven zich allemaal zelf in en krijgen ook een individuele eindtijd. Op het inschrijfformulier is ruimte voor een teamnaam. Zo weten wij wie er samen in een team zitten.

 

Collectief inschrijven

Je kunt een groep deelnemers in één keer inschrijven. Klik daarvoor als je de eerste deelnemer hebt ingeschreven op de knop ’deelnemer toevoegen’. Dan kun je de tweede, derde etc. deelnemer inschrijven. Elke deelnemer krijgt een bevestigingsmail. Alleen de betaling via i-deal gebeurt in één keer.

 

Belangrijk: wij volgen voor de leeftijd bij inschrijving de richtlijnen van de Atletiekunie. Dat betekent dat je voor deelname aan de 5 km 12 jaar of ouder moet zijn. Voor deelname aan de 10 km ben je 14 jaar of ouder. Aan de jeugdloop kunnen kinderen van 4 t/m 12 jaar deelnemen.

Algemene voorwaarden

 

Deelnemers aan de looponderdelen van de Keppelrun verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan de algemene voorwaarden.

 

Deelname is voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens grove schuld van de organisatie. De deelnemer wordt erop gewezen dat persoonlijke bezittingen en de accommodaties niet worden bewaakt.

 

Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement.

 

Deelnemer mag aan de Keppelrun deelnemen indien hij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden en het inschrijfgeld volledig heeft voldaan.

 

Inschrijving voor de wedstrijden is persoonlijk. Het startnummer is niet overdraagbaar.

 

Annuleren van de inschrijving met restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.

 

De wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen.

 

Instructies van politie, wedstrijdleiding, EHBO, medewerkers (o.a. verkeersregelaars) moeten direct en stipt opgevolgd worden. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

 

De Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Vereniging ontheffing verleend is.

 

Deelnemers gaan ermee akkoord dat ze worden opgenomen in een uitslagenlijst.

Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Keppelrun zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

Privacyverklaring

 

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor je uiteengezet hoe wij met persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt.

Hieronder kun je terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Persoonsgegevens deelnemers

– Voornaam, achternaam, geslacht en geboortedatum zijn nodig voor het registreren, evenals voor het opmaken van een uitslag.

– Adresgegevens gebruiken wij als organisatie om een beeld te vormen waar de deelnemers vandaan komen, zodat wij hier onze activiteiten ter promotie van ons evenement op kunnen afstemmen.

– E-mailadres: naar het opgegeven mailadres worden mails gestuurd met het oog op een goed verloop van het evenement waarvoor ingeschreven is (bevestiging inschrijving en nieuwsberichten met betrekking tot het evenement). Daarnaast worden algemene mails gestuurd met informatie ter promotie van de Keppelrun. Af en toe komen hierin ook boodschappen van gerelateerde sponsoren.

– Te lopen/gelopen afstand: ten behoeve van de uitslagverwerking.

– Telefoonnummer: om contact op te kunnen nemen met de deelnemer.

 

Persoonsgegevens vrijwilligers

– Algemene persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd) voor registratie van en communicatie met vrijwilligers.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming verstrekken wij jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die je met ons hebt, tenzij wij wettelijk verplicht zijn jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, of door derden worden verwerkt zijn o.a. de inschrijving, de tijdregistratie en uitslagenverwerking en de fotografie van individuele deelnemers.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht ons te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Bij een dergelijk verzoek dien jij je te identificeren. Indien je wenst dat jouw gegevens verwijderd worden, zullen wij deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van ons hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Wij treffen passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Keppelrun. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij raden je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of ons wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen via info@keppelrun.nl.

 

Klacht over de verwerking van persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Keppelrun skyline Hoog-Keppel hardlopers